Въпроси и отговори

● Какво е транспорт?

» Транспорт е комплексна услуга,която представлява съвкупност от различни по вид дейности свързани с транспорта: извозване, превозване, пренасяне, доставка на стока, товар, лични вещи и др.

 

● Издавате ли  ДДС фактури?

 » Да издаваме  ДДС фактури .

 

● Как се грижите да не се повреди товара?

 » Товара се укрепва посредством  колани  ластици и куки.

 

● Как определяте крайната цена?

 » Краината цена се определя от изминатите  километри. Ако има по голям престой за товарене или разтоварване от 1час се  начислява такса за престой( не във всички случай)

 

● Извършвате ли транспортни услуги и до чужбина?

» Да до всички страни от ЕС.